Course curriculum

  1. Översikt röntgenprojektioner

  1. Lateral bogled

  2. Kaudal bogled

  1. Lateral armbågsled : flexad och neutral

  2. Kranial armbågsled

  1. VD höftleder

About this course

 • Gratis
 • 6 lektioner
 • 0 timmar videoinnehåll